SIGMACO ROBIMYNARZĘDZIADOŁĄCZ
Ekosystem wsparcia tworzenia, interacji i komercjalizacji w modelu gospodarki rozproszonejStruktura Sieci
Inżynierowie administracja ekosystemu, inspiratorzy i wdrożeniowcy
Konstruktorzy specjaliści komercjalizacji, wdrożeń i adaptacji
Tamada twórcy zjawisk, celebracji, wydarzeń, imprez
Sigma my wszyscy, dobrzy, wolni, cudowni :)