CENTRUMSPRAWYPISMAZESPOŁYPOWIADOMIENIAMAPOWANIE
Zaloguj

Sprawa Publiczna


SprawyOdśwież

Biuro w Kalifornii

Instytucja: Urząd Miasta Katowice
Lokalizacja: Katowice

Punkty FAQ: 251 pkt.
Koszt: 560 000 zł
Strata: 560 000 zł metoda analityczna
Urzędnik: Marcin Krupa, Mariusz Jankowski


Informacje
Biuro zamorskie Urzędu Miasta Katowice w USA w Palo Alto w Kalifornii, operujące przez rok od 2017 roku, którego celem było pozyskanie inwestorów z USA do Katowic, wejście Katowickich firm na rynek USA oraz "wymianę doświadczeń" które miały posłużyć rozwojowi narzędzi dla lokalnych startupów oraz utalentowanych twórców innowacji.

Alternatywa
Social Bar w modelu Makeabetterplace.com.

Dokumenty / Odnośniki:
Dokumenty
28.09.2020

Dane dotyczące kosztów - z zapytań do UM Katowice i wykazu umów za 2017 rok.
Link: https://www.facebook.com/directdemocracysystem/posts/117474066774775
+ Dokument / Odnośnik

Idee / Komentarze:
+ Idea / Komentarz