CENTRUMSPRAWYPISMAZESPOŁYPOWIADOMIENIAMAPOWANIE
Zaloguj

Sprawa Publiczna


SprawyOdśwież

Utracona Dotacja na Linię Tramwajową

Instytucja: Urząd Miasta Katowice
Lokalizacja: Katowice

Punkty FAQ: 206 pkt.
Koszt: 100 000 000 zł
Strata: 71 000 000 zł metoda analityczna
Urzędnik: Marcin Krupa, Adam Kochański, Bogumił Sobula


Informacje
Linia tramwajowa z Brynowa na Kostuchnę, tzw. tramwaj na południe. Inwestycja w wysokości około 100 mln zł otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości 71 mln zł.

Na początku 2020 roku Miasto Katowice rezygnuje z dotacji, ponieważ nie jest w stanie wywiązać się z terminów. Winę zrzuca na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która chcąc wydać pozytywną decyzję, czterokrotnie i bezskutecznie wzywa Urząd Miasta Katowice do uzupełnienia wadliwego Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Miasto Katowice na przygotowanie tego raportu miało 2,5 roku - od lipca 2017.

Dokumenty / Odnośniki:
Odnośnik
17.03.2021

Oświadczenie ws. tramwaju na południe Katowic
Link: http://katowice.rdos.gov.pl/oswiadczenie-ws-tramwaju-na-poludnie-katowic
+ Dokument / Odnośnik

Idee / Komentarze:
+ Idea / Komentarz